La revista degana en valencià

37 aniversari de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià

23/11/2020

Intersindical Valenciana demana un impuls del valencià i aposta per un Pacte per la Igualtat Lingüística

El 23 de novembre de fa trenta-set anys, les Corts Valencianes aprovaren la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV); un pas endavant per poder recuperar el nostre català, conegut i estés entre nosaltres com a valencià. En la celebració d’aquest aniversari, Intersindical Valenciana demana a les Administracions Públiques un veritable impuls en l’ús, que passaria per un Pacte per la Igualtat Lingüística. Un pacte per revertir el procés de substitució idiomàtica i per garantir una autèntica igualtat lingüística en tots els àmbits socials, que establesca els objectius i les actuacions necessàries per aconseguir-ho i que compte amb la participació de les administracions, de les institucions públiques i de la societat civil. En definitiva, Intersindical Valenciana demana una actuació clara i decidida per desterrar qualsevol mostra de discriminació lingüística i promoga la pròpia llengua en tots els àmbits i situacions pròpies d’una societat moderna.

Per a la Intersindical Valenciana aquest Pacte per la Igualtat ha de servir per a consensuar un full de ruta que impulse una autèntica normalització no només en el sistema educatiu, sinó també en les administracions públiques, en els mitjans de comunicació i en el món laboral i econòmic. El Sindicat aposta perquè aquests objectius no siguen una simple declaració de drets, amb més raó quan encara patim la marginalitat que arrosseguem des de fa segles; una normalitat on no tinga cabuda cap enfrontament a cada pas que fem.

Intersindical Valenciana considera que per anar assolint la normalització lingüística cal implementar tota una sèrie de mesures, com ara la consideració del valencià com a llengua vehicular de tot el sistema educatiu valencià. El Pacte és necessari en aquests moments, quan tornen a florir acusacions d’adoctrinament per part de la dreta amb l’objectiu de debilitar-ne més encara el dret al coneixement i ús del valencià.

Cal, a més, l’establiment de la competència lingüística per a l’accés a la funció pública valenciana, perquè és necessari conéixer i usar la pròpia llengua per poder afirmar que tant castellà com valencià són igualment oficials i no es queden en declaracions retòriques. Perquè cal que la tramitació de documents oficials o públics siguen emesos també en valencià, és necessària i urgent la promulgació d’una Llei d’Igualtat Lingüística, com també l’aprovació d’una Llei de Llengües per part de les Corts espanyoles. Aquestes han de ser unes lleis que garantesquen l’ús normal i general del valencià en totes les administracions valencianes i, per extensió, en tots els àmbits socials i laborals.

D’altra banda, per dur endavant mesures de normalització, cal augmentar les partides pressupostàries destinades a la promoció i ús del valencià, així com la realització de campanyes institucionals i la dinamització del Consell Social de les Llengües. Per promoure’n l’ús cal, a més, que quede garantida la lliure recepció i reciprocitat de les televisions i ràdios públiques de tota l’àrea lingüística, així com la creació d’un espai audiovisual compartit i augmentar el pressupost i la plantilla d’À Punt. Finalment, considerem necessària la incorporació de la Generalitat Valenciana a l’Institut Ramon Llull.

Des d’Intersindical Valenciana pensem que per dur endavant aquestes propostes, cal voluntat política i destinar els recursos econòmics suficients. En aquest moment considerem que és possible i necessari fer-ho durant l’any 2021, en existir les majories parlamentàries que ho permeten.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top