La revista degana en valencià

Celebrar la fe amb pandèmia

25/03/2021

Animats per l’esperança que pot donar-nos la vacuna de la COVID-19 –+(no ens deixem mai portar per conductes irresponsables), tornarem per segon any a celebrar la Pasqua amb la corresponent preparació quaresmal. Enguany repetirem el signe quasi sacramental de la cendra, però el prevere no dirà les paraules de la imposició a cadascun dels presents, sinó de manera col·lectiva, i a continuació imposarà la cendra individualment i en silenci.

Una vegada més, l’Església fa un esforç per a adaptar-se als nous temps malgrat la postura d’alguns seglars i preveres que neguen, és a dir, que per a ells no hi ha contagi viral sinó mentides de grups econòmics de pressió que volen dominar el món, i és per això que es neguen a fer ús dels remeis manats per les autoritats mèdiques. El cas més cridaner entre nosaltres és el d’un mossén d’Alacant que es nega a fer ús de la mascareta i, potser, ha encomanat el virus a la comunitat de religioses que ocupen l’antic monestir de la Santa Faç. El capellà, Francisco Martínez Noguera, es nega a l’ús de la mascareta també a la residència de sacerdots jubilats, on es troba un altre focus de contagi que afecta molts residents; sembla que tornem als temps de Galileu i neguem lʼheliocentrisme…

Enmig de tanta informació sobre la pandèmia apareixen casos de capellans vacunats abans d’hora, com alguns alcaldes. És veritat que s’han donat els casos, però també podem pensar que les normes sobre vacunació de determinats grups de persones no estaven totalment clares; si preste un servei habitual de tipus religiós o com a responsable que habitualment estic en contacte amb residents, podré ser considerat persona de risc. En el cas concret del bisbe d’Oriola-Alacant, Jesús Murgui, ¿podem considerar un abús el fet de vacunar-se als quasi 75 anys i convivint en una residència de sacerdots grans del bisbat? Crec que de vegades la premsa sempre trau de mare casos ben senzills d’explicar.

Per altra banda, continua el camí d’obertura papal a la presència de dones en càrrecs importants en l’Església catòlica. El papa Francesc acaba de nomenar la religiosa francesa Nathalie Becquart sotssecretària per al Sínode dels Bisbes, i tindrà el dret a votar la redacció final dels documents sinodals que es presentaran al papa com a conclusió i d’on ell sol basar-se per a escriure documents posteriors. Nathalie és la responsable de la pastoral juvenil de tot França; va nàixer a Fontainebleau el 1969 i des del 2019 era consultora de la Secretaria General del Sínode dels Bisbes. El papa també ha nomenat sis dones com a membres en l’organisme que supervisa les finances del Vaticà. El camí obert a la presència de les dones en càrrecs directius de l’Església va fent-se amb discreció i fermesa, encara que lentament.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top