La revista degana en valencià

Comunicat de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre el valencià en el sistema audiovisual

26/11/2021

Entre les funcions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua figura «vetlar per l’ús normal del valencià» (Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, art. 7d).

De l’anàlisi de l’actual situació del valencià en els mitjans audiovisuals, es deduïx que cal assegurar de forma més rotunda la viabilitat econòmica dels mitjans públics audiovisuals perquè puguen complir amb garantia els objectius amb què van nàixer.

Les societats democràtiques actuals necessiten mitjans públics audiovisuals en la seua llengua per a vertebrar i cohesionar la societat, per a informar amb llibertat i amb qualitat, per a transmetre i recordar la vigència de tots els principis i valors recollits en la Declaració Universal de Drets Lingüístics i en la nostra legislació, i per a alimentar l’esperit amb cultura i entreteniment, també necessaris per tindre una vida plena.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua vol donar un suport ferm i explícit a la indústria audiovisual valenciana en general i als mitjans públics audiovisuals en particular. La retroalimentació entre els uns i els altres és més que evident. La televisió, la ràdio, el web i les xarxes socials d’À Punt han de poder treballar amb garantia de qualitat per una informació amb criteris d’independència i respecte als principis i valors d’una societat moderna i un entreteniment de qualitat en llengua pròpia. També ha de poder continuar les col·laboracions amb les productores valencianes, tant pel que fa a projectes destinats al consum televisiu i de xarxes com també a projectes per al cinema en tota la diversitat de plataformes actuals i futures. Volem que la nostra cadena dispose dels mitjans econòmics consignats en la llei (del 0,3% al 0,6% del pressupost anual) per a complir els objectius del contracte-programa i per a garantir i millorar l’accessibilitat als continguts audiovisuals en valencià, d’altres llengües al valencià a través de la subtitulació i el doblatge i, per descomptat, l’accessibilitat als col·lectius amb discapacitats auditives i visuals a través de la subtitulació per a sords, l’audiodescripció per a cecs i la llengua de signes.

Invertir en À Punt és una aposta segura per a la pervivència de la nostra llengua i de la nostra cultura. En època de pandèmia, À Punt ens ha informat puntualment i amb fidelitat exemplar de tot el que passava en els nostres pobles i ciutats, ens ha acompanyat, ens ha fet sentir-nos poble unit davant les situacions adverses, ens ha ajudat a mantindre l’esperança en el futur acostant-nos tota la riquesa i la diversitat del territori i fent-nos arribar el talent, el compromís, les emocions positives i la resiliència de tots nosaltres, les valencianes i els valencians.

En conseqüència, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua s’adreça al Govern valencià i a les Corts valencianes per a sol·licitar-los que adopten les mesures oportunes per a garantir el dret de la ciutadania a uns mitjans audiovisuals en la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, tant en quantitat com en qualitat.