La revista degana en valencià

El mercat de treball de Volkswagen-Sagunt: model Almussafes versus model Port de Sagunt?

22/11/2022

Molt recentment acabem de conéixer la decisió de la multinacional Volkswagen d’implantar una gigafactoria per a la producció a Sagunt de les cel·les que han de nodrir les bateries dels cotxes elèctrics. S’estima que aquesta planta comportarà una inversió de 3.500 milions d’euros i una creació de 3.000 llocs de treball directes i 12.000 indirectes. Es tracta, sens dubte, d’una extraordinària notícia des de la perspectiva de la reindustrialització de Sagunt i la Comunitat Valenciana sobre la base d’un sector que serà estratègic en el model de desenvolupament dominant i en la transició energètica de les pròximes dècades.

En la primera meitat dels anys 2000 es va arribar a dir que el Parc Sagunt, que s’acabava de constituir, crearia 30.000 ocupacions. Aquestes previsions van servir per a justificar una planificació d’habitatges en el municipi per a albergar 40.000 habitants addicionals. Per descomptat, les expectatives resultaren ser excessivament optimistes. De fet, Parc Sagunt únicament va generar unes 300 ocupacions fins a la seua recent revitalització en la segona meitat de la dècada anterior.

Afortunadament, la situació actual és diferent perquè aquesta gran inversió, encara que condicionada a l’aprovació del PERTE (Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica, instrument de cooperació publicoprivada) corresponent, sembla assegurada i tots els actors implicats donen suport al projecte. Ara bé, el que sí que sembla oportú és preguntar-se quina serà la procedència geogràfica de la plantilla de la gigafactoria i de les empreses que formaran part de la seua òrbita, tant si són proveïdores directes com si no ho són. De vegades se senten declaracions d’alguns analistes i responsables polítics que semblen suggerir que el municipi de Sagunt i la comarca del Camp de Morvedre podrien aportar la immensa majoria de la mà d’obra que necessitarà la gigafactoria i les empreses vinculades a aquesta. Això seria com dir que la gigafactoria de Volkswagen-Sagunt definirà un model semblant al que en el seu moment es va definir al Port de Sagunt al voltant de la siderúrgia, un model en base al qual, com és conegut, el Port de Sagunt va créixer estrictament seguint el ritme de creixement de l’ocupació en la siderúrgia. No obstant això, i en contrast amb aquest model, la més recent implantació de la Ford a Almussafes ha seguit un patró diferent, atés que ni va impulsar ni ha suposat un augment desorbitat de la població del municipi i de la seua comarca, i això precisament perquè s’ha nodrit de València i la seua àrea metropolitana per cobrir les necessitats de mà d’obra.

Segurament, allò desitjable des d’una perspectiva de sostenibilitat ambiental, social i econòmica fora que Volkswagen-Sagunt seguira un model territorial intermedi entre els dos que acabem de presentar. No debades, tot apunta al fet que, en la decisió d’implantació a Sagunt, l’atractiu del capital humà i del sistema d’innovació de l’àrea metropolitana de València ha sigut determinant, juntament amb la localització, les infraestructures (industrials, de comunicacions, etc.) actuals i previstes i el decisiu suport públic del govern regional. Una àrea metropolitana en la qual el municipi de Sagunt i el Camp de Morvedre estan cada vegada més integrats. Ara bé, amb bastant probabilitat la participació exacta de Sagunt i la seua comarca en l’ocupació que es generarà a partir de la implantació de la gigafactoria no està decidida, sinó que serà el resultat d’un procés obert, el qual serà influït en gran mesura per les accions i les capacitats d’uns i d’altres. Per tant, tots els actors saguntins, en cooperació amb altres actors públics i privats regionals, nacionals i internacionals, fan molt bé de redoblar els seus esforços per millorar el capital humà, les organitzacions (públiques, privades i socials) i el capital territorial i les infraestructures locals, i tot això per tal d’estar en condicions d’aprofitar al màxim les oportunitats associades a la inversió de Volkswagen.

I aquest conjunt d’actius del Camp de Morvedre, amb Sagunt al capdavant, es completa amb el perfil i les capacitats dels seus actors socials. D’una banda, hi ha la capacitat d’interlocució dels sindicats saguntins (amb les empreses i amb l’administració pública) i la seua aposta per la competitivitat per la via de la qualitat, demostrada durant la introducció de l’Estructura Funcional (una innovadora organització del treball i de les remuneracions) en la planta siderúrgica de SIDMED en un primer moment, i en altres empreses posteriorment. D’una altra, també, cal valorar positivament els esforços de les associacions empresarials locals en matèria d’ecologia i de simbiosi industrial.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top