La revista degana en valencià

El projecte «Valencià per la Igualtat», una campanya per a l’ús d’un llenguatge inclusiu

29/05/2020

«Valencià per la Igualtat» és una campanya que naix amb l’objectiu de promoure l’ús de la nostra llengua amb un llenguatge inclusiu. Es pot considerar un exemple de bones pràctiques que mostra els avantatges de saber compartir i treballar en equip.

 

La Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Silla, a través del seu servei lingüístic, va posar en marxa i coordinar la campanya «Valencià per la Igualtat» amb la finalitat de complir els diferents manaments legals que regulen el fet que les dones i els homes són iguals davant de la llei, que l’Administració pública ha de vetlar per redactar amb un llenguatge inclusiu i que té l’obligació de promoure l’ús del valencià.

 

En una primera fase, es va crear la imatge de la campanya amb un logotip, es van dissenyar uns portallapis i es va elaborar un full i un cartell amb 10 recomanacions per a usar un llenguatge igualitari.

 

El nom de la campanya havia de ser curt, positiu, senzill de recordar i que promoguera l’ús del valencià i la igualtat de gèneres. Amb aquesta idea va sorgir el nom de «Valencià per la Igualtat».

 

En les 10 recomanacions es destacaven les dues idees que sempre han estat presents al llarg de tot el projecte: «Useu un llenguatge senzill, clar i entenedor» i «Segons el tipus de text emprarem unes recomanacions o altres».

 

Entre les recomanacions trobem les següents: utilitzeu el gènere adequat com l’advocada, Marina Fuster i no l’advocat, Marina Fuster; useu, preferentment, paraules genèriques o col·lectives com el veïnat o la ciutadania, en lloc del veí o el ciutadà; empreu les paraules persona, personal o equip més adjectiu, és a dir, és millor dir «Cal notificar a la persona interessada» que no «Cal notificar a l’interessat» si no sabem amb certesa que és un home; o escriviu els dos gèneres per visibilitzar conscientment les dones com, per exemple, en «Els regidors i les regidores guardaren un minut de silenci» o «Benvolgut veí, benvolguda veïna».

 

Aquests mateixos exemples, entre d’altres, es recollien en els portallapis que es van repartir entre el personal de l’ajuntament, als col·legis i a altres organismes aprofitant la presentació de la campanya dins de la setmana del 8 de març del 2017 per a commemorar el Dia de la Dona. L’objectiu era que el llenguatge inclusiu es tinguera sempre present a l’hora de treballar i redactar la documentació administrativa.

 

L’Agència de Promoció del Valencià (AVIVA) de Silla va presentar aquest projecte en una reunió de la Xarxa Aviva i l’acollida va ser multitudinària, ja que 28 ajuntaments i la Diputació de València van participar en la campanya. Es van editar 13.000 fullets o cartells de les 10 recomanacions i 4.000 portallapis de cartró o ceràmica. A hores d’ara, la campanya s’ha reeditat en diverses ocasions i ja s’han difós, entre més de 50 ajuntaments, 22.000 fullets i cartells de les 10 recomanacions, i 5.700 portallapis.

 

En una segona fase, l’Agència Aviva de Silla va elaborar i editar un calendari per al 2018 anomenat «Valencià per la Igualtat». Cada mes de l’any tenia un lema sobre el llenguatge inclusiu, sobre la igualtat de gèneres o sobre els dos alhora, com ara «La societat canvia: canvia el nostre llenguatge», «La llengua no és sexista», «Juguem amb el llenguatge per visibilitzar les dones», «Si parles amb algú en una llengua que comprén, el seu missatge li arriba al cap. Si li parles en la seua llengua, el missatge li arriba al cor». Parlem en valencià!

 

En la impressió del calendari van participar més de 20 municipis valencians a través de les agències de promoció del valencià i dels serveis d’igualtat i, en total, es varen editar 8.500 calendaris. A Silla se’n van repartir un miler entre el personal de l’ajuntament, els col·legis i instituts, el veïnat i les persones que visitaren la Fira de Sant Sebastià. Com a anècdota, podem dir que en el primer dia de Fira ja s’havien esgotat tots els calendaris.

 

Mentrestant, l’Agència de Promoció del Valencià de Silla, a través de la tècnica lingüística, va anar redactant i ampliant la informació que contenien les 10 recomanacions per a usar un llenguatge igualitari en forma de llibre perquè el personal que treballava en l’Ajuntament poguera aplicar millor les recomanacions i els consells a fi d’aconseguir elaborar textos amb un llenguatge inclusiu, clar i entenedor.

 

Fruit d’aquest treball, el 2018, va eixir a la llum la Guia per a un ús igualitari en l’Administració local.[1] Aquesta guia recull el marc normatiu, la formació del gènere en els substantius i, sobretot, estratègies i recomanacions per a usar un llenguatge no sexista, així com exemples de documents escrits amb un llenguatge inclusiu; tot des d’una vessant molt pràctica i plena d’exemples per tal de facilitar la feina del personal de l’Administració.

 

La idea continuava sent la mateixa, tal com podem llegir en la introducció: «Si bé és cert que hem d’evitar, sempre que siga possible, el masculí com a genèric i incorporar la presència de les dones quan redactem textos o documents, també és cert que no ens podem allunyar d’un llenguatge clar, senzill, correcte i adequat a cada situació comunicativa.»

 

Aquesta guia es va personalitzar per a cada administració que volguera participar en la seua impressió, és a dir, cada alcaldia o regidoria podia redactar la seua pròpia presentació i incloure-hi el seu escut o logotips. En total, hi van participar 28 ajuntaments, la Diputació de València i la Mancomunitat de la Safor i es van imprimir i distribuir 7.700 guies. La guia, a més, es pot descarregar i consultar en línia.

 

L’any 2019, l’Ajuntament de Silla es trobava immers en la ingent tasca de posar en funcionament l’Administració electrònica i un gestor documental que s’havia d’alimentar de plantilles i documents administratius. Era una bona oportunitat per a elaborar un manual que servira de referència, ja que l’Ajuntament normalment treballava en valencià i el Ple havia aprovat un Pla d’igualtat que indicava que la documentació que es redactara havia estar escrita en un llenguatge inclusiu.

 

En aquesta ocasió, l’Agència de Promoció del Valencià va redactar el Manual d’estil i documentació administrativa amb llenguatge inclusiu de l’Ajuntament de Silla, que també es pot trobar en línia.[2]

 

Amb aquest manual es pretenia, d’una banda, promoure una comunicació escrita eficient i de qualitat entre l’Administració i la ciutadania i, de l’altra, facilitar la feina del personal de l’Ajuntament a l’hora de redactar la documentació administrativa en valencià d’una manera senzilla i amb un disseny coherent i unificat.

 

Els objectius del manual eren establir una imatge coherent i unificada; emprar un llenguatge clar, entenedor i inclusiu, i fixar models de documents amb un llenguatge administratiu modern.

 

Aquesta vegada tant la Diputació de València com a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) també hi van voler participar. La Diputació ho va fer repartint el manual entre l’alumnat dels cursos que ofereix anualment d’Elaboració de documents administratius, d’Elaboració d’informes o de Llenguatge inclusiu, i la Federació, distribuint-lo en la II Edició dels Premis al Bon Govern i entre els ajuntaments que hi estigueren interessats. En total, finalment, es van imprimir 1.600 exemplars i 4.000 fullets amb 10 recomanacions per a escriure millor.

 

Fruit de l’elaboració, la coordinació i la distribució d’aquest projecte de «Valencià per la Igualtat», l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, a través de la Unitat de Normalització Lingüística, va atorgar el Reconeixement de la Cultura 2019 al poble de Silla, més concretament a l’Agència de Promoció del Valencià per la generositat d’haver compartit aquest gran projecte entre la resta d’administracions locals.

 

Com a conclusió, podem afirmar que ha estat un projecte ben positiu que es caracteritza per promoure la igualtat, la llengua i el treball col·laboratiu entre les administracions. En total, es van implicar uns 46 ajuntaments del País Valencià, a més de la Mancomunitat de la Safor, la Diputació de València i la FVMP.

[1]              Ajuntament de Silla i altres. Guia per a usar un llenguatge igualitari en l’Administració local. Ajuntament de Silla. Silla, 2018.

http://www.silla.es/rs/25916/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/f86/fd/1/filename/guia-per-a-usar-un-llenguatge-igualitari-en-l-administracio-local-silla.pdf

[2]              Ajuntament de Silla. Manual d’estil i documentació administrativa amb llenguatge inclusiu. Ajuntament de Silla. Silla, 2019.

http://www.silla.es/rs/29681/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/eb2/fd/1/filename/manual-estil-i-doc-administrativa-amb-llenguatge-inclusiu-silla.pdf

Inscriu-te al nostre butlletí

Top