La revista degana en valencià

El Sud trenca el silenci

Comunicat de la Plataforma del Professorat de Valencià del Baix Segura

Per contextualitzar el naixement de la Plataforma del Professorat de Valencià del Baix Segura, cal fer una ullada a la situació lingüística a les aules del País Valencià des de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià l’any 1983. L’entrada en vigor d’aquesta llei ha propiciat una situació de discriminació lingüística i parcialitat en l’ensenyament. Aquesta realitat es veu cada dia quan xiquets i xiquetes de qualsevol etapa educativa del territori castellanoparlant poden demanar ser exempts de la matèria de valencià només pel fet d’estar empadronats a una localitat com Oriola, Pilar de la Foradada o Torrevella. A efectes pràctics, aquesta llei permet que l’alumnat quede exclòs d’aprendre la llengua, això és, que quede fora del sistema d’avaluació, d’un procés d’aprenentatge normalitzat i per tant, del sistema educatiu. Llavors, en totes aquestes hores d’estar als llimbs, l’administració atorga, indirectament, a l’alumne, la capacitat de decidir en què pot aprofitar el temps: fer deures, estudiar altres matèries o hora de relax. Conflicte continu.

Aquesta paradoxa antipedagògica fa palesa una situació ben estranya i que no pateix cap altra matèria: en una aula podem tenir 12 alumnes que han decidit estudiar Llengua i 18 que no. I el professorat, com gestiona aquesta realitat? Amb anys de patiment, anys de despeses d’energia, anys de situacions conflictives amb les famílies, alumnes i direccions del centre… I al remat, un professorat cremat, cansat i abatut.

A banda de tots els problemes més comuns que arrosseguem com qualsevol altre company o companya d’altra matèria, en moltes ocasions els professorat de valencià del Baix Segura ha de carregar altres rols que no pertanyen a la tasca docent com ara, comercial, advocat i psicòleg.

Després de 30 anys i com a conseqüència d’aquesta situació, el professorat de valencià ha dit PROU i hem decidit dir la nostra i des del sud del País hem trencat el silenci. Per això, a l’octubre d’aquest curs 2015-2016, vam iniciar a l’IES Las Lagunas de Torrevella un seguit de reunions per trobar un espai propi de reflexió i de propostes d’actuació adreçades als partits polítics de govern, que són els qui tenen capacitat de legislar per tombar l’exempció. Arran d’això, naix la Plataforma del Professorat de Valencià del Baix Segura.

Les assemblees celebrades en aquests quatre mesos han emplenat un buit necessari per tal d’engegar aquest projecte que s’ha materialitzat en el document que volem presentar: L’exempció a debat.

Comptat i debatut, creiem que és molt important fer visible el conflicte i fer-lo eixir de les aules per tal que tota la comunitat educativa, la societat civil i tots els àmbits que treballen dia a dia per la normalització de la nostra llengua, se’n facen ressò i puguen ser partícips alhora del canvi. I és ací on creiem que els diaris sou un mecanisme fonamental per fer conéixer les nostres reivindacions i ser altaveu de la problemàtica del català al sud.