La revista degana en valencià

Els editors de revistes, premsa comarcal i local i digitals temen que les empreses del sector no puguin suportar els efectes de la crisi sanitària si la Generalitat no hi intervé

24/03/2020

L’actual crisi sanitària sense precedents està afectant profundament el sector de les empreses editores de publicacions periòdiques de manera més contundent i ràpida del que podíem preveure. L’aturada de l’activitat d’una part important de les impremtes, la decisió de Correos de no distribuir revistes, el tancament dels punts de venda, biblioteques i punts de lectura dificulta precisament la possibilitat de fer arribar les seves publicacions als lectors en un moment de forta demanda a causa del confinament. A conseqüència d’això, els ingressos per la venda d’exemplars i per publicitat han caigut en picat. Com la resta de sectors culturals, les empreses editores també han hagut de suspendre les seves activitats complementàries que serveixen per consolidar les capçaleres i atraure nous lectors.

Atesa l’excepcionalitat en què ens trobem i posant per davant en tot moment la voluntat d’aquest sector perquè els esforços se centrin a combatre el COVID-19 i a abastir els professionals sanitaris, sí que ens cal aixecar la veu perquè la Generalitat actuï i faci actuar al Govern espanyol per pal·liar aquests efectes sobre el nostre sector.

A la Generalitat, els demanem:

– Que facin efectius els pagaments de les subvencions concedides per l’exercici 2019, bona part encara pendents de pagament.

– Que acceleri també el pagament de les campanyes publicitàries inserides el 2019 i que no es demorin més aquests pagaments retinguts.

– Que faciliti la tramitació de cessions de crèdit a entitats que poden oferir liquiditat als editors.

– Que posi a disposició línies de finançament de resolució ràpida per part de l’ICF.

– Que estudiï la possibilitat de comprar exemplars per destinar-los a col·lectius d’interès i a les seus de les administracions seguint les directrius del Pla de Foment de la Lectura 2020 aprovat pel Parlament i pendent d’aplicació.

– Que planifiqui campanyes de publicitat de pagament amb criteris de discriminació positiva tenint en compte la fragilitat de les estructures de les publicacions especialitzades, de la premsa comarcal i local i els mitjans digitals i la seva menor capacitat per arribar als grans anunciants.

– Que es plantegi incrementar el pressupost destinat a publicitat institucional en el que queda del 2020 com a via senzilla i efectiva per salvar capçaleres.

– Que es tingui en compte totes aquestes mesures atès que estem parlant d’un sector amb un paper estratègic en aquests moments per informar de forma verídica i contrastada alhora que combat les falsedats denunciades.

També demanem al nostre Govern que intercedeixi amb el Govern espanyol per tal que:

– Condoni la cotització a la Seguretat Social de les empreses i autònoms fins que no es reprengui l’activitat amb normalitat.

– Que s’adopti la directiva de la UE per a les publicacions digitals: 4% IVA per a publicacions i continguts digitals.

– Que les publicacions en català es beneficiïn de les campanyes de publicitat i comunicació institucional del Govern espanyol a preu tarifa en paper i digital d’acord amb la legalitat que obliga a tenir especial cura i protecció de les llengües cooficials. Les associacions ens oferim per fer arribar aquestes insercions a totes les capçaleres.

– Que es canviï el criteri de Correos que ha decidit no enviar revistes i periòdics, obligant a un tiratge mínim, sense tenir en compte l’àrea de cobertura i que s’inclogui aquest servei dins l’anomenat Servei Postal Universal perquè es consideri un servei imprescindible i essencial. La Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals agrupa les empreses editores de premsa comarcal, revistes i digitals. El sector dona feina a 1.500 famílies i té una facturació conjunta anual de 42,1 milions d’euros.

*Aquest és el comunicat demanant una sèrie d’actuacions a la Generalitat Catalana i Valenciana.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top