La revista degana en valencià

Els observatoris socioeconòmics comarcals i un institut valencià d’estadística. Això quan?

Cal millorar la qualitat de les intervencions públiques de caràcter socioeconòmic. Si més no, intentar-ho. Ara pararem atenció a dues de les coses que cal fer. D’una banda, hem d’aprofundir el coneixement de la realitat canviant que volem transformar. Ço és, hem de recórrer a un diagnòstic. Addicionalment, hem de fer una avaluació seriosa de les polítiques i dels programes que es van implementant. Però, tant el diagnòstic com l’avaluació ens remeten a una tasca de recollida i interpretació d’informació socioeconòmica.

Ara bé, tot i les possibilitats tècniques actuals, cal tocar de peus a terra quan parlem de polítiques socioeconòmiques, i més encara quan aquestes són territorials. I és que la manca de dades, quantitatives i qualitatives, són considerables, a més a més que no sempre aprofitem com cal les que tenim. Poc camí podem recórrer, doncs, en els àmbits de la diagnosi i de l’avaluació esmentades.

Amb tot i amb això, algunes novetats recents en el camp de les polítiques territorials ens aboquen a un cert optimisme. N’esmentarem dues. La primera és una iniciativa a escala autonòmica: dins el programa Avalem Territori del SERVEF s’ha engegat una col·laboració amb tres universitats públiques valencianes, la qual facilita l’avanç en la doble direcció proposada de diagnosi i avaluació. De fet, l’equip de les universitats fa les funcions d’Observatori/Laboratori Territorial d’Ocupació. D’altra banda, la segona novetat té a veure amb una escala espacial inferior, i parteix de l’estructura participativa València Activa, la qual disposa des de fa uns anys d’un Observatori Socioeconòmic d’Ocupació i Formació per a la ciutat de València. Un observatori creat per donar suport en la tasca de potenciació del desenvolupament econòmic i millora de la situació laboral a la ciutat de València i els seus barris. El cas és que, amb molt d’encert, València Activa va organitzar el passat mes de juny el I Seminari-Trobada d’Observatoris Socioeconòmics i Urbans Locals, una jornada de caràcter estatal que va comptar amb aportacions força profitoses per part d’altres observatoris territorials de més tradició en el suport a les polítiques socioeconòmiques.

A la Trobada, s’hi va parlar de la indubtable utilitat d’aquests observatoris i de la necessitat d’incorporar els barris com a element d’anàlisi en ciutats grans com la de València. Complementàriament, en la meua aportació al seminari vaig apuntar la conveniència que l’observatori de València Activa incorpore la dimensió metropolitana de la ciutat, que es creen altres observatoris en aquelles comarques del País Valencià que actualment gestionen Acords Territorials per l’Ocupació i que al seu torn tots aquests observatoris treballen coordinadament amb el Laboratori/Observatori Territorial per l’Ocupació d’àmbit autonòmic esmentat adés. I això sense oblidar que cal fer el possible per reviscolar l’antic Institut Valencià d’Estadística, liquidat en l’època de les retallades i que ara tant trobem a faltar per donar suport i treballar braç a braç amb tots aquest observatoris.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top