La revista degana en valencià

Entrevista a Andrés Garcia Reche

22/12/2021

«La innovació és una injecció de coneixements en els productes i serveis existents o en la generació de nous serveis i productes»
«Nosaltres estem treballant per a transformar el model productiu valencià»
«La innovació és el que dona la resposta; sols la innovació»

L’Agència Valenciana de la Innovació és una de les realitats que pot ser desconeguda per a moltes persones, però que està i està treballant de valent pel present però més encara pel futur. El seu responsable és un personatge de llarga carrera: va ser conseller amb Joan Lerma. Ara, tots i totes, estem més majors, però ell continua amb molta energia, parla amb contundència i no es mossega la llengua. Mentre l’entrevistava, de vegades, els ulls se me n’anaven a la finestra, a mirar la plaça de l’Ajuntament.

Andrés, què és l’Agència Valenciana de la Innovació?
–L’Agència Valenciana de la Innovació és, resumint molt, el lloc de trobada de tots els agents que integren això que solen dir el sistema d’innovació, que existeix en tots els països i en totes les regions. Aquest sistema és on està tota la matèria grisa productora de coneixement i aquells que reben eixe coneixement que són fonamentalment les empreses, però també el sector públic. Per tant, tot allò que anomenem sistema d’innovació, és a dir, els que produeixen el coneixement i els qui han d’utilitzar-lo de manera intensiva en un moment històric. És l’economia del coneixement, l’era del coneixement, i situa el sistema d’innovació en el nucli de la resolució dels problemes econòmics. Com que a Espanya, i en la Comunitat Valenciana també per extensió, eixe sistema no funciona, l’AVI el que intenta és fer-lo funcionar. És un lloc on dialoguen sistemàticament i continuadament, no conjunturalment, els productors de coneixement (científics, tecnòlegs i empresaris) per a resoldre, amb la nostra capacitat, els problemes del sistema productiu valencià.

Quin pressupost teniu? Esteu al llarg de tot el país nostre? Amb quin personal compteu?
–Som 44 persones, la meitat són tècnics i l’altra meitat són funcionaris de la part administrativa, i estan al llarg de tot el territori. Tenim una seu central a Alacant i una oficina a València, i actuem finançant tots aquells projectes amb els quals s’intenta resoldre problemes que hem decidit prèviament nosaltres i que han de cooperar entre empreses, científics i tecnòlegs.

Com defineix la innovació?
–El concepte és sempre valor afegit, i la raó és que la innovació és una injecció de coneixements en els productes i serveis existents o en la generació de nous serveis i productes a través de la matèria grisa.

Quina és la innovació que es protegeix des de l’Agència Valenciana de la Innovació?
Nosaltres tenim una orientació general cap a un model de creixement sostenible. Està molt bé dir-ho, però cal executar-ho, s’ha de transformar en instruments operatius. Sostenible vol dir que el model de creixement nostre ha de basar-se en el coneixement i la innovació, i, a més, ha d’orientar-se a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica. Ara bé, com s’actua perquè tot siga possible? Cal seleccionar de tots aquells problemes que hi existeixen, del camp que siga. A través d’una sèrie de comités estratègics especialitzats analitzen quin tipus de problema cal resoldre. Després ve una segona part: els mateixos comités trien les solucions que es deriven d’eixos problemes i quines ens interessen més, aquelles que nosaltres podem desenvolupar amb la nostra capacitat científica, tecnològica i/o empresarial. El que fem és seleccionar per consens entre els agents d’innovació, empresaris, científics i tecnòlegs, els principals problemes que afecten el sistema productiu que no està desenvolupat i que resolen un problema. Una vegada decidit això, fem les nostres convocatòries anuals d’ajuda. Enguany, tercer any real de funcionament, finançarem 350 projectes, aproximadament, dels quals més de 150-200 són problemes grossos que volem resoldre.

Quin pressupost anual teniu per poder-ho fer?
–Fins ara teníem en total 25 milions, i per a ajudes 14-15 milions, i enguany hem doblat el pressupost. Eixos 66 milions s’utilitzaran en el finançament de projectes al llarg de tres anys per tal de resoldre tots els problemes: són més de 200 empreses de primer nivell a la Comunitat Valenciana. Estem parlant d’empreses tractores i líders.

Teniu relació amb altres agències espanyoles?
–No. Aquest és un model únic, genuí, distint dels altres i que serà el model d’agència d’innovació. Amb tota seguretat, en dos o tres anys com a molt, el nostre model s’utilitzarà en totes les comunitats autònomes i també en el govern central si vol transformar el model productiu.

Quina relació teniu amb les universitats?
–La pregunta és: ací qui produeix coneixement? On està la matèria grisa acumulada? Vosté vol entrar en l’economia de veritat? Vol transformar el model productiu? Sí? D’acord. Quanta matèria grisa té? I aleshores dius: despesa en I+D, ja que és una manera de mesurar el pes de la matèria grisa. Tenim, calcule jo, uns 12.000-13.000 investigadors, tens distribuïda tota la matèria grisa que pensa entre les set universitats, tens onze instituts tecnològics, tens sis centres d’investigació sanitària i tens el CESIC, que són onze centres; tot això és el que anomenem el mapa de productors del coneixement. Amb això és amb el que comptes per a transformar el model productiu. Després, per descomptat, està el sector privat, les enginyeries…, però el que és d’ús general ho tens ací. Tots els programes de l’AVI estan orientats en eixa direcció.
Ara bé, qui dirigeix de veritat tot açò? Les universitats, la xarxa d’instituts tecnològics, el representant del CESIC, els dos secretaris generals dels sindicats, l’administració… Per tant, les universitats hi estan directament i indirecta perquè formen part dels nostres comités científics.

En quines àrees està centrada l’Agència?
–Tots els problemes que calga resoldre del sistema productiu són paper de l’AVI, i totes les solucions que es desenvolupen són solucions que estan basades en eixa detecció prèvia dels problemes. La llista és: Economia Circular, Salut, Agroalimentació, Emergències, Hàbitat Sostenible, Digitalització i el que no és digitalització també… Tot això és prioritari i les solucions que es deriven poden presentar-se a les nostres convocatòries.

Tot el que esteu fent realment arribarà a les empreses valencianes?
–Eixa era la gran incògnita. La garantia que tenim que açò arribe al final a convertir-se en productes i tecnologies o servicis nous d’alt valor afegit depenia de si les empreses hi participaven o no. Pots estar finançant grans projectes, però no veure ni una empresa per darrere perquè és el que és difícil. El problema és que hi havia una desconnexió: tu pots fer política de suport a les pimes, però moltes d’elles, la majoria, no tenen capacitat per a moure projectes d’aquesta envergadura. Nosaltres el que necessitem no és entrar en si donem suport a les pimes o a les grans empreses; no és el nostre problema. El nostre paper és: aquest problema cal resoldre’l. Per a resoldre’l tenim capacitat científica i tecnològica? Sí. Doncs, avant. La resposta és: sí que està arribant a les empreses, però perquè es transforme en un producte en el mercat falten dos anys per a comprovar-ho.

Els fons europeus també arribaran a l’AVI?
–No. Nosaltres estem ajudant a posar en marxa projectes. Per descomptat, tenim una reunió del Comité Estratègic d’Innovació per implicar-los encara més quan isquen les convocatòries definitives per tal que el món científic, tecnològic, empresarial… tinguen preparades ja noves propostes. Estem ajudant en tots els nivells. Nosaltres confiem en els nostres diners i en els nostres comités. Nosaltres estem treballant per a transformar el model productiu valencià, no per a cap altra cosa.

Hi ha zones geogràfiques dins de la nostra comunitat que no paren d’innovar?
–S’està especialitzant bastant, per exemple, la zona sud d’Alacant, desenvolupant prou un sector tecnològic interessant al voltant de la intel·ligència artificial, digitalització…, però també existeix molt a València i Castelló. Comença a haver-hi una difusió en el territori, hi ha un cert desenvolupament nou.

Segons la Comissió Europea, liderem amb més d’un 18 % el creixement en indicador d’innovació regional, per davant de Catalunya, País Basc…
–Ha millorat des del 2014, coincidint amb l’arribada del govern actual. Des del 2015 fins al 2020, que són els anys que replega l’últim indicador, la millora de la innovació en la regió espanyola ha sigut majoritàriament a la Comunitat Valenciana.

Estem vivint una situació de pandèmia mundial: la innovació té un paper fonamental també en tot açò?
–La innovació, per exemple, són les vacunes. Quan el producte, la tecnologia o el servei arriba al mercat, s’ha produït una innovació; abans no és una innovació, sinó un projecte d’investigació, és ciència. A nosaltres, el que ens interessa és que el procés culmine i acabe convertint-se en una innovació. Per tant, la ciència, que és molt rellevant, ha de transformar-se en la innovació i és el que ha ocorregut un poc amb les vacunes. Però no solament les vacunes: també tot allò relacionat amb el canvi climàtic. La innovació és el que dona la resposta; sols la innovació. Cal estar atent per no confondre ciència amb innovació; no són el mateix. El problema d’Espanya no és que s’inverteix poc en ciència, sinó com arriba la inversió a la realitat. Quan passa això, és que el sistema d’innovació funciona malament i l’AVI és la resposta que cal donar a un sistema d’innovació que funciona així. A la Comunitat Valenciana hui funciona molt millor. L’última enquesta de l’INE sobre empreses i innovació en empreses situa, entre les regions industrialitzades, la Comunitat Valenciana, amb diferència en despesa en innovació per damunt de Catalunya, el País Basc i Madrid. És a dir, que des de l’any 2017 fins al 2019, que és el que recull l’enquesta, les nostres empreses han augmentat la despesa en innovació molt més que altres zones.

Andrés, creu que veurem un canvi del nostre sistema productiu?
–Si es manté el rumb durant quatre anys més, veurem un canvi del model productiu, però amb la condició que no és perda aquest rumb. Si tornem a un cicle polític on el tema de la innovació desapareix i el pressupost comença a caure i comencen a desconfiar de la ciència, de les universitats… i es perd el rumb, si passa això, ja no hi haurà més possibilitats.

Quin creu que podria ser el nostre repte innovador del futur immediat del País Valencià?
–Nosaltres som potents, serem molt forts en agroalimentació –sense cap dubte, el número 1–, però també ho podem ser en salut, i aquí ens queda molt camí per recórrer. Podem dir que el nostre sector més potent és l’agroalimentació i ho continuarà sent; esperem que totes les innovacions rellevants que sorgiran en el futur, incloent-hi el camp, ho liderem nosaltres com ho hem fet fins ara, però després tenim el tema de salut com un element central perquè nosaltres tenim una enorme capacitat de coneixement en salut: el 25 % de tots els que pensen en la Comunitat Valenciana pensen en salut. Tenim un marge de creixement molt rellevant. Podem veure com es desenvolupa tot el sector tecnològic, que a València i a Alacant són molt potents. Com que ens desenvoluparem en matèria de ciberseguretat, intel·ligència artificial, 3D…, tenim ja prou coses orientades, però cal estar molt atents perquè eixos tipus de tecnologies són horitzontals, instrumentals, són importants en si mateixes, però em preocupa més desenvolupar activitats com la salut, l’alimentació…

Inscriu-te al nostre butlletí

Top