La revista degana en valencià

És l’hora de la cultura i la creativitat

27/01/2021

La crisi del coronavirus està suposant una veritable prova d’estrés per al conjunt dels sectors culturals i creatius. Tot i la situació catastròfica, s’han materialitzat alguns senyals esperançadors. En primer lloc, cal considerar que estimem que gairebé un 50 % de les entitats culturals han sabut organitzar-se per aconseguir algun tipus d’ajut públic, circumstància que és rellevant per tal dʼavaluar la capacitat de gestió gerencial dels sectors culturals i creatius, una de les seues mancances estructurals. En segon lloc, des de la perspectiva del discurs tècnic i polític, s’ha identificat clarament que els sectors culturals i creatius (juntament amb el turisme i altres) han estat un dels sectors més perjudicats per la pandèmia i s’ha reconegut obertament a la necessitat d’incorporar la cultura i la creativitat en els processos de reconstrucció social i econòmica. I, finalment, cal dir que les previsions de caiguda de l’ocupació, tot i ser severa, no han estat tan calamitoses com esperàvem.

La resposta europea és també la clau per al futur de la cultura i la creativitat, i en aquest sentit hem de dir que els senyals no són només foscor; també hi ha indicis lluminosos. Com vam assenyalar en altres textos, cal reconéixer que la UE ha reaccionat amb notable celeritat, atés el seu paquidermisme habitual, i planteja una estratègia inèdita que al nostre parer va una mica més enllà de la simple reacció als efectes immediats de la catàstrofe sanitària. El programa Next Generation EU, com assenyalen alguns analistes, és en veritat «una nova generació de polítiques per a una nova UE». També el programa REACT-EU suma a les assignacions ja pressupostades per al període 2021-2027 criteris de distribució entre els països segons el seu nivell de prosperitat i els efectes socioeconòmics de la crisi. En tots dos programes, la referència als sectors culturals apareix explícitament (entre d’altres, 14 sectors objectius com la salut, el tèxtil, el turisme o la construcció) i perquè ens fem una idea de la magnitud de les xifres, en el recentment presentat Pla de Recuperació Econòmica pel que fa a cultura, un 1,1 % previst (que inclou també esport, en proporcions encara per determinar) representa uns 800 milions d’euros dels 72.000 milions que s’utilitzaran. Aquesta intervenció es concretarà entre 2021 i 2023. A més de sectors tradicionals (llibres, museus, arts escèniques, patrimoni historicoartístic, etc.), també es vol donar suport a les iniciatives de la producció audiovisual i els videojocs, aprofitant les oportunitats que ofereix el sector digital. Perquè, tot i que en el camp de la cultura no estem acostumats a moureʼns en aquest terreny, l’activitat dels sectors culturals i creatius encaixa, sense forçar res, en pràcticament tots els objectius estratègics perseguits per la UE per a la innovació i la digitalització, per a la cohesió, la resiliència i els valors comuns, per a l’acció contra el canvi climàtic, per a la gestió de la migració i per al softpower i les relacions exteriors.

Si ens arromanguem i estem espavilats, pot ser l’hora de la cultura.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top