La revista degana en valencià

L’església valenciana més enllà de Cañizares: carta oberta sobre la qüestió catalana

Els membres del Grup de Seglars i Rectors del Dissabte, des d’una perspectiva cristiana, que aposta per la justícia i la pau, el respecte i la germanor, la reconciliació i el perdó, considerem preocupant el sorgiment, en la societat espanyola, de ressentiments, odis, assetjaments, violència i fanatisme arran de “la qüestió catalana”. El fanatisme substitueix l’argumentació per argumentaris, prejudicis i estereotips.

A les persones que creiem en el Déu de la vida, Pare i Mare de tots els éssers humans que ens crida a viure la solidaritat universal, ens dol profundament que es potencie aquestes actituds i aquests comportaments negatius (fins i tot des d’alguns mitjans de comunicació), ja que impedeixen créixer en humanitat i construir una societat nova en justícia, llibertat, solidaritat i pau per a tothom.

Amb aquesta convicció i obrint-nos als signes dels temps, considerem important donar a conèixer la nostra reflexió al voltant d’aquesta qüestió.

Valorem els dinamismes d’una bona part del Poble Català, que es mobilitza pacíficament per reivindicar-se com a nació i, per tant, amb el dret a decidir el seu futur.

Defensem la llibertat, ens oposem a la violació dels drets humans, culturals i polítics i fem una crida a la reconciliació mitjançant l’alliberament de les persones empresonades a causa de les seues posicions polítiques, la fi de l’excepcionalitat i el cessament de qualsevol mena d’humiliació.

Pensem que l’opció política en favor de la independència és èticament acceptable (i compatible amb el fet d’ésser “bona catòlica” o “bon catòlic”), tot i que no és l’única legítima. No sacralitzar-la enfront d’altres exigeix un esforç de diàleg i trobada en un context pacífic, democràtic i seré.

L’Església Catòlica no ha de proposar opcions polítiques. Desitgem la seua presència pública en les iniciatives de promoció activa de la pau, la reconciliació, el diàleg i la negociació, sempre proposant camins de conversió i perdó.

Donem suport al dret d’autodeterminació i a la celebració d’un referèndum pactat i vinculant. Per això, demanem al Govern d’Espanya que busque la forma legal de fer-ho i que plantege les oportunes reformes constitucionals. Per tal que la democràcia siga autèntica ha de basar-se en la justícia i en la defensa de les persones empobrides. Serà vàlida si afronta els problemes socials, laborals i econòmics des de la centralitat de les excloses i precaritzades.

Com a valencianes i valencians demanem la despolitització dels debats sobre la llengua i un compromís actiu de l’Església valenciana en la construcció de les diferents realitats nacionals.

Cal posar el poder i el dret al servei de l’ésser humà amb la confiança que les persones que renuncien a la violència posseiran la terra i les misericordioses aconseguiran la misericòrdia.

València, novembre de 2017

Inscriu-te al nostre butlletí

Top