La revista degana en valencià

Influència de la Lluna?

5/11/2019

 

L’evident gravetat de la Lluna i la seua influència en les marees ha estat una de les causes que la cultura popular hi atribuïsca influències (en particular, d’alguna de les seues fases) en els naixements dels nens, en l’augment de la criminalitat i de la violència, suïcidis, ingressos als hospitals, efectes psiquiàtrics, augment del consum de drogues o de l’alcoholisme, el somnambulisme, la menstruació, etc. També se li atribueixen influències en el creixement de les plantes i, per extensió, en el del cabell o de les ungles.

Però com que la força gravitatòria és inversa al quadrat de la distància i la Lluna està a 382.200 km de la Terra (60 vegades el radi de la Terra), resulta que la gravetat de la Lluna sobre una planta en la superfície de la Terra és 288.000 vegades menor que la gravetat terrestre sobre la mateixa planta; és a dir, la gravetat de la Lluna sobre qualsevol objecte en la superfície de la Terra és completament menyspreable respecte de la de la mateixa Terra.

Més coneguda és l’afirmació que la Lluna produeix les marees i per això també influeix sobre l’aigua de les plantes o de la placenta. Les marees tenen lloc a causa de la diferència de gravetat entre la part de l’objecte més propera a la Lluna i la més llunyana, és a dir, depenen de la grandària de l’objecte multiplicada per la inversa al cub de la distància. Per això són perceptibles en els oceans. Però com que la marea depén de la mida de l’objecte, i la profunditat mitjana de la Mediterrània és de 1.500 metres, les marees en aquesta mar són inapreciables. Molt menys seran perceptibles en una planta per gran que aquesta siga. Així, l’efecte de la marea de la Lluna sobre un ésser viu d’uns 2 metres de grandària és menor que el que produeix una massa d’1 kg a 1 metre d’altura sobre ell, és a dir, els 70 kg d’un llaurador produeixen marees majors que la Lluna sobre les plantes.

Quan s’esmenta la influència de les fases, estaríem parlant d’una variació de la il·luminació. Aquesta és la quantitat de flux lluminós que incideix sobre una superfície per unitat d’àrea. La seua unitat en el Sistema Internacional és el lux (lx). Varia de 0,001 lx en lluna nova a 0,25 lx en plena en una nit clara, passant pels 0,01 lx de quart creixent o minvant. En canvi, el mínim de llum solar en un dia mitjà és de 32.000 lx i el màxim de 100.000 lx, és a dir, la il·luminació màxima de la lluna plena en una nit clara és 128.000 vegades menor que el mínim de la llum solar en un dia mitjà, o 400.000 vegades menor que el màxim. Novament menyspreable respecte de la del Sol.

Finalment, si parlem de la influència de la Lluna ascendent i descendent no s’entén quina pot ser la forma d’influència, ja que ni la gravitació ni la il·luminació no varien.

Les qüestions vinculades amb la influència de la Lluna en les persones han estat les més estudiades, en primer lloc per la importància dels temes de salut i, en segon, perquè involucren científics aplicats com els metges. Així, sobre la creença que en lluna plena, o en les seues immediacions, els parts tendeixen a augmentar, es va estudiar el nombre de parts durant 10 fases lunars a l’Hospital Universitari Virgen de la Arrixaca de Múrcia i a l’Hospital Príncipe de Asturias de Madrid durant 12 fases lunars. Es va comprovar que el nombre de parts fou del 25 % en cadascuna de les quatre fases; per tant, podem descartar que la Lluna influeix en el nombre de parts. Hi ha esdeveniments singulars que influeixen més que la Lluna; així, nou mesos després de la victòria de la selecció espanyola en el mundial de 2010 sí que es va detectar un increment dels parts!!!

També es creu que la Lluna influeix en el creixement dels cabells i que segons quina siga la fase lunar pot créixer més fort o més dèbil, o també pot caure. Experiments científics demostren que el creixement dels cabells (1,5 cm per mes) està provocat només per l’activitat del fol·licle pilós i no hi ha cap relació entre el creixement i la Lluna.

Aquestes creences en la suposada influència de la Lluna, sense aclarir les causes físiques per les quals cada influència hauria de tenir lloc, es produeixen perquè es manipulen els fets per adaptar-los a les conviccions pròpies que es reforcen en grup i moltes d’elles són creences populars. En particular, és molt influent el biaix de confirmació, que busca només les dades que confirmen les nostres creences passant per alt les proves que podrien refutar-les, i així ens fixem molt, per exemple, en els parts que es produeixen en lluna plena alhora que ens oblidem dels produïts en les altres fases. En el fons, és un nou exemple d’influència dels astres en la vida de les persones que ja hem tractat en aquesta secció en «I tu, de quin signe ets?» (https://revistasao.cat/i-tu-de-quin-signe-ets/).

 

Article publicat al número d’octubre 452.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top