La revista degana en valencià

Intersindical Valenciana considera un despropòsit la proposta d’Iceta sobre la temporalitat a les administracions públiques

24/05/2021

Tot i que els titulars de premsa parlen de consolidar 300.000 persones interines, les declaracions del Ministre de Política Territorial i Administracios públiques, Miquel Iceta, no són admissibles en tant que no es contempla cap mesura que presente una mínima garantia d’estabilitat laboral per aquest personal, es posa en risc el funcionament ordinari dels serveis públics i el seu futur i, a més, es cau en alguna contradicció.

A grans trets, en el marc del desenvolupament del Component 11 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es va posar damunt la taula el següent: la reducció de la temporalitat a les administracions públiques al 8% mitjançant la pròrroga de les ofertes extraordinàries d’estabilització, la modificació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per sancionar les administracions que abusen de la temporalitat, amb la consegüent pèrdua de les places no incloses a les ofertes d’ocupació en els terminis legals i, finalment, la preocupació sobre el fet que el 50% de la plantilla es jubile en els propers 10 anys, amb la consegüent pèrdua de coneixement expert que això podia comportar.

Doncs bé, pel que fa la primera proposta, lluny de consolidar les persones interines, l’únic que aconseguirà, en tot cas, és consolidar les places, perquè com ja adverteix el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, les ofertes extraordinàries d’estabilització no constitueixen un mecanisme adequat de sanció (en el sentit de la Directiva 1999/70) front a l’abús, ja que per a l’administració incumplidora no li suposa cap perjudici. D’altra banda, tampoc tenen un efecte protector del dret a l’estabilitat laboral del personal víctima de l’abús, en no tenir assegurada la superació del procés selectiu.

A més, és certament contradictori que li preocupe la pèrdua de coneixement expert i a l’hora convoque processos selectius en el quals és més que provable que personal temporal i interí amb una llarga trajectòria professional a les administracions públiques, perda el seu lloc de treball i quede a l’atur. El coneixement expert s’adquireix amb l’experiència, acumulant en una mateixa persona el domini profund de la legislació aplicable i dels mecanismes de funcionament de l’administració en la qual desenvolupa el seu lloc de treball. No és una qüestió d’adaptació a les noves tecnologies i a l’era digital, ni tampoc d’idiomes, això entra en l’àmbit dels plans de formació de cada administració. És una capacitat que depén de la interiorització a nivell personal de l’experiència acumulada.

Per últim, la proposta de sancionar amb la pèrdua de les places aquelles administracions que no respecten els terminis per a la inclusió de les places cobertes per personal interí a les ofertes d’ocupació és una barbaritat amb totes les lletres. En primer lloc, perquè no diu què passarà amb el personal que ocupa interinament eixa plaça. Provablement, serà acomiadat. En segon lloc, perquè si la plaça ha estat creada i coberta temporalment per personal interí és perquè obeeix a una necessitat de la prestació del servei que, en suprimir-se, més que sancionar l’administració, tindrà una afectació directa sobre la qualitat del servei i l’atenció a la ciutadania. En tercer lloc, aquest mecanisme de sanció, segons quin siga el color polític dels gestors, pot transformar la discrecionalitat de l’administració en matèria d’ocupació en arbitrarietat, en seleccionar quines places s’incorporen a l’oferta d’ocupació i quines no. A més a més, pot convertir-se en una eina indirecta d’amortització massiva de places si, seguint les consignes neoliberals, es decideix entrar de nou en la dinàmica de control de la despesa pública i de retallades en els serveis públics.

Per a Intersindical Valenciana aquestes propostes són una seriosa amenaça als empleats i empleades públics en abús de la temporalitat i als mateixos serveis públics. Lluny de seguir les indicacions de la Unió Europea, les propostes sobre reducció i prevenció de l’abús de la temporalitat a les administracions públiques, mantenen la immunitat de les administracions per l’abús en la utilització de nomenaments temporals per cobrir necessitats estructurals, sancionen les víctimes d’aquest abús i penalitzen a les persones usuàries dels serveis públics.

És per això que Intersindical Valenciana exigeix  al Ministre Iceta una rectificació immediata de les seues propostes. També l’instem a escoltar els missatges que, des dels col·lectius de personal en abús de temporalitat, es demanen amb la fi d’establir mecanismes que garantisquen la fixesa d’aquest personal com a eina de protecció dels treballadors i treballadores públics temporals. Es tracta d’apostar clarament per uns serveis públics dotats amb plantilles estables i suficients i que oferisquen una atenció de qualitat a la ciutadania.

Si, per contra, el Ministre es manté en els seus posicionaments, augurem una tardor de conflictes laborals en l’àmbit de personal temporal públic i un increment de la seua intensitat, sense descartar cap mesura, fins i tot la convocatòria de vaga. Des d’Intersindical Valenciana pensem que estem a temps de negociar una eixida satisfactòria per al personal i les administracions dins del marc constitucional. Cal, però, un canvi d’interlocutors en eixa negociació donant veu als col·lectius afectats i restant protagonisme als sindicats institucionals, doncs aquests ja apostaren en 2017, pactant amb el PP les ofertes extraordinàries d’estabilització, per penalitzar el personal temporal amb EROs encoberts, per substituir el personal interí amb una llarga experiència, per personal de nou accés.

Consolidació del personal interí i nou accés no són opcions contradictòries, són solucions complementàries que han de discórrer paral·lelament per protegir el dret a l’estabilitat laboral a les administracions públiques del personal temporal i el dret general d’accés a la Funció Pública.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top