La revista degana en valencià

Intersindical Valenciana exigeix un 4% mínim d’increment salarial del personal públic per a 2022

06/09/2021

A més, proposa l’establiment de la clàusula de revisió salarial i d’uns fons per la recuperació íntegra de les pagues extraordinàries.

Passat l’estiu és el moment d’anar tancant les previsions pressupostàries per a 2022, tant a l’Estat com al País Valencià, i un dels apartats que més transcendència té pel conjunt de les empleades i empleats públics és l’increment retributiu previst pel proper exercici pressupostari.

Alhora de fer una quantificació d’aquest augment salarial no podem deixar d’analitzar les dades d’anys anteriors per arribar a la conclusió aclaparadora de que des de 2010, amb l’eclosió de la crisis econòmica de 2008 i de les retallades pressupostàries al sector públic, el personal públic hem anat perden poder adquisitiu de forma continuada i significativa.

De fet, l’increment salarial acumulat des de gener de 2010 fins desembre de 2021 es situa en un 10.1%, mentre que l’IPC en aquest mateix període ha arribat al 16.2%; un diferencial negatiu al que cal afegir altres retallades retributives, com és el cas de la reducció de la paga extraordinària aplicada pel Govern de Zapatero en 2010 i que s’estima en un 5% amb caràcter general. Per tant, estem parlant de que a final de 2021 el personal públic continuarem arrossegant una pèrdua de poder adquisitiu del 11.1%.

Unes dades que posen en evidència, en primer lloc, el fracàs dels Acords retributius signats per CCOO, CSI-F i UGT amb el Govern pel període 2018-2020 i, recentment, per l’exercici 2021 i, en segon lloc, la necessitat de compensar esta pèrdua de poder adquisitiu amb increments salarial substancials i amb mesures correctores de les errades en les previsions de l’IPC. És per això que, des d’Intersindical Valenciana plantegem que, com a mínim, l’augment retributiu per l’exercici 2022 ha de situar-se en un 4%; xifra que es correspon amb la suma de la desviació entre l’IPC previst i real de 2021 i la previsió per a 2022.

Ara bé, aquest 4% sols garanteix que no perdrem més poder adquisitiu si la previsió és encertada; raó per la qual cal introduir la garantia de la clàusula de revisió salarial i, si, a més, es vol avançar en la recuperació del poder adquisitiu, es deuria incloure als Pressupostos Generals de l’Estat de 2022 un fons addicional del 5% de la massa salarial per la recuperació del 100% de les pagues extraordinàries.

Unes reivindicacions, aquestes, que no suposen la restitució plena del poder adquisitiu de les empleades i empleats públics anterior a 2010; però sí una aposta seriosa per restablir el drets laborals d’aquest personal i que són perfectament compatibles amb la previsió d’increment del PIB per a 2021 i 2022. Per tant, des d’Intersindical Valenciana iniciarem una campanya en la qual no es descarten les mobilitzacions que siguen escaients per tal d’aconseguir aquesta recuperació del poder adquisitiu i la dignificació del treball públic.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top