La revista degana en valencià

La crisi de la COVID19 i les seues conseqüències al PV – Nº460

La pandèmia del coronavirus ha provocat l’emergència sanitària més important de l’últim segle, d’enormes conseqüències en totes les societats. Espanya i el País Valencià s’han vist greument afectades en molts terrenys, amb un elevat nombre de contagis i defuncions, i han hagut d’adoptar dures decisions per frenar l’epidèmia. El confinament de la població durant diversos mesos i altres mesures de distància interpersonal han tingut severes implicacions socials i econòmiques.

El resultat serà, amb tota seguretat, una reculada de l’ocupació i dels ingressos en 2020 no inferior al 10 %. Tots els nivells de govern (local, autonòmic, central i europeu) han adoptat mesures molt importants per tal de frenar les conseqüències de la crisi sobre els treballadors i les empreses. Gràcies a elles, els efectes més perillosos de destrucció del teixit productiu (creixement de l’atur i augment de la desigualtat) estan sent combatuts, però el dèficit públic es dispararà i el deute públic creixerà substancialment. El sector públic està duent a terme una operació de salvament necessària a curt termini, però insostenible a mitjà termini si la crisi es prolonga massa. El resultat final dependrà de quant dure la recessió i quina siga la intensitat de la recuperació.

La reconstrucció de l’economia valenciana després de la crisi ha de contemplar no sols els problemes que la crisi sanitària ha posat sobre la taula, sinó altres que estaven plantejats anteriorment. El desenvolupament valencià presenta febleses evidents, reflectides en la bretxa de renda per habitant amb la mitjana espanyola i europea. També en el funcionament dels serveis públics i el finançament d’aquests.

Aquest número de Saó considera un conjunt de perspectives socials i econòmiques de la situació plantejada per la COVID-19, amb la finalitat de reflexionar sobre els problemes als quals ens enfrontem. Ho fa amb l’ajuda de destacats especialistes en els assumptes analitzats: Salvador Peiró escriu sobre els trets de la crisi sanitària a la Comunitat Valenciana; Josep Maria Jordan Galduf ho fa sobre l’experiència del confinament a les ciutats i als pobles; Joan Romero i Sacramento Pinazo analitzen les conseqüències socials de la pandèmia; Joaquín Maudos explica en el seu article per què l’economia valenciana sofrirà més; Francesc Colomer escriu sobre la situació i les perspectives del turisme; Lorenzo Serrano i Àngel Soler estudien l’impacte de la crisi en l’ocupació i l’atur; José María Peiró analitza a crisi de la COVID-19 i els desafiaments de la digitalització a l’escola i al treball. El darrer article el signa José Antonio Pérez, qui escriu sobre el sector públic i els reptes que planteja la malaltia. El Quadern inclou una entrevista a Francisco Pérez, director de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques.

PREU ARTICLE: -
SUBTOTAL: -
IVA: -
ENVIAMENT: -
TOTAL: -

Categories

Inscriu-te al nostre butlletí

Top