La revista degana en valencià

La digitalització en la Formació Professional

01/03/2022

Actualment estem immersos en notícies des de diferents àmbits relacionades amb el tema tan repetit com és la importància de la digitalització, l’aplicació de les tecnologies en tots els sectors, les necessitats de formació en noves tecnologies de la informació… És evident que la digitalització transformarà tots els sectors productius i la Formació Professional ha de ser ací per a cobrir aqueixa demanda, preparant tant l’alumnat com el professorat per a afrontar el repte.

Entre totes les actuacions que representen una millora de les competències professionals de l’alumnat d’aquest nivell, es planteja posar en marxa un pla de connectivitat dels centres. Això té molt a veure amb el fet que les ocupacions que més demana el mercat es corresponen amb qualificacions intermèdies que només ofereix la Formació Professional, i la presència de la tecnologia en aquests ensenyaments és indubtable.

La digitalització en la Formació Professional requereix analitzar, conéixer i experimentar el maquinari i el programari que s’ha d’utilitzar en les diferents famílies professionals per a aplicacions digitals que requereixen les empreses en matèries com la fabricació intel·ligent, el màrqueting digital, la seguretat digital, el big data i intel·ligència artificial, la fabricació additiva 3D, els vehicles elèctrics, les energies alternatives, la realitat augmentada, virtual i mixta, etc.

Com es pot afavorir aqueixa digitalització?

Una de les vies ha de ser la de la formació del professorat, peça clau que promou la qualificació integral de l’alumnat. No podem oblidar que aquesta formació ha de comptar amb les empreses del sector digital i tecnològic, empreses grans però també les pimes que conformen el nostre territori. Són, al capdavall, aquells que requereixen alumnat coneixedor d’eines i aplicacions. Aquestes empreses porten un ritme accelerat que, per descomptat, no és el ritme d’ensenyament-aprenentatge que porten els centres educatius. L’evolució és diferent: mentre que els currículums tarden diversos anys a actualitzar-se o fins i tot a crear-se nous títols, les empreses no poden esperar. Necessiten tècnics intermedis formats i actualitzats en dos anys. El professorat ha d’estar actualitzat en formació des de les empreses establint línies de col·laboració público-privada, formadors col·laboradors especialistes de diferents sectors que oferisquen puntualment formació en els centres per a professorat amb la idea d’especialitzar també el professorat dels centres de Formació Professional. La col·laboració amb les empreses s’amplia així i arriba als alumnes, que han de fer les pràctiques en entorns reals.

Només formant a l’alumnat de manera dual i en paral·lel amb empreses i centres serà possible aquesta formació actualitzada, eficaç, pràctica i real. El nou model de FP ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques formatives en dual, anomenades FCT/Dual, en les empreses i alhora estar formant-se en un centre educatiu. El/la alumne/a pot posar en pràctica els coneixements que està adquirint i rebre un seguiment pel tutor en el centre educatiu. D’aquesta manera, està continuant la seua formació. Aquesta es complementa amb les eines digitals, de les quals de vegades no es disposa en els centres de FP ja que és impossible una dotació de recursos immediata i actualitzada. La formació col·laborativa entre professionals de les empreses i professors tutors de manera puntual i flexible permetrà que siga també digitalitzada i actualitzada.

Al seu torn, i per tal d’ampliar aqueixa col·laboració, les empreses poden plantejar pràctiques reals amb simulacions aplicades a la realitat del sector productiu o professional. Amb això podem relacionar un altre aspecte interessant relacionat amb la formació i la digitalització: l’aplicació de les noves metodologies.

Metodologies innovadores col·laboratives basades en reptes (ACBR), que permeten que les competències professionals que es persegueixen i es treballen en els cicles formatius, bé siguen de grau mitjà o superior, bé siga en els cursos d’especialització que s’estan impartint en la nostra Comunitat des del curs passat com una iniciativa innovadora, sorgisquen de reptes, projectes o necessitats reals que plantegen les empreses amb què s’estableixen els convenis. Aquestes iniciatives emprenedores, relacionades amb la digitalització dels sectors productius, són ateses pels centres de Formació Professional i des de les seues 26 famílies a través de l’actualització en capacitats digitals i empresarials de tot l’alumnat.

En plantejar-se reptes reals, es generarà la necessitat d’implementar eines digitals diferents en cadascun dels cicles formatius, així com la necessitat de millorar la connectivitat dels centres educatius. Ja s’estan desenvolupant projectes pilot en els centres relacionats amb la intel·ligència artificial, els vehicles autònoms i elèctrics, l’aplicació de sensòrica en diferents especialitats o la interconnectivitat entre elements (IoT), l’ús de simuladors, etc. Això va acompanyat d’una metodologia activa que fa oblidar la docència amb llibres de text.

Prioritat de les necessitats

Les necessitats per a impulsar aquest canvi ja són visibles, i es detecten com a prioritàries:

-Afavorir l’ús de la tecnologia digital en els centres de FP.

-Desenvolupar un model de FP propi que escolte i atenga la Xarxa de Centres d’Innovació i Centres d’Excel·lència que ja existeix en la Comunitat Valenciana i pròximament a escala estatal.

-Facilitar i promoure accions per a millorar la connectivitat en els centres educatius amb millors connexions, xarxes, plataformes col·laboratives, aplicacions i eines digitals actualitzades i amb suports digitals.

-Permetre l’adequació i la flexibilitat dels currículums dels títols relacionats, per exemple, amb fabricació intel·ligent, manteniment industrial, ciberseguretat, videojocs, infraestructures 5G, intel·ligència artificial i dades massives (big data), vehicles elèctrics… I, per què no, amb la digitalització i modernització de cicles formatius de màrqueting i publicitat, electricitat i electrònica, hostaleria i turisme, sanitat, salut i atenció personal, energia i aigua, administració i finances, entre altres.

-Definir les característiques i els elements que han de disposar-se a les aules tecnològiques que afavorisquen la digitalització dels centres de Formació Professional.

– Establir xarxes de col·laboració entre entitats público-privades, amb centres tecnològics d’àmbit nacional i internacional, amb districte digital, amb associacions empresarials, entre altres. Aquestes col·laboracions permetran també que els centres puguen captar fons i subvencions que milloraran la formació de l’alumnat, i això revertirà sempre en la dotació de professionals actualitzats i competents en qualsevol sector productiu.

– Fomentar la investigació i la innovació és essencial per al nou paradigma de la Formació Professional.

Ja s’ha iniciat el camí per a aconseguir l’èxit, amb la creació d’una Xarxa de Centres d’Excel·lència que desenvolupen projectes d’innovació relacionats amb l’aplicació de les tecnologies. Estem més prop de dotar el mercat laboral, de qualsevol sector, dels professionals millor preparats. Això va de la mà de la col·laboració de les empreses de qualsevol sector productiu. En aquest moment és on ens trobem, i qualsevol aportació des dels àmbits indicats serà benvinguda. Ací es troba també el Centre d’Innovació Digital Avançat de l’FP (CIDA), que en col·laboració amb empreses i entitats públiques o privades i dependent de la Direcció General de la Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial contribueix a la investigació per tal d’aconseguir la digitalització en els centres de Formació Professional.

Apostant pel canvi i per la innovació digital potser serem capaços d’il·lusionar l’alumnat i el professorat per convertir la Formació Professional en l’ensenyament de futur, de qualitat i d’excel·lència amb la reputació que mereix.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top