La revista degana en valencià

La Sindicatura de Comptes aconsegueix que tots els ajuntaments remeten la relació de contractes de 2020

20/09/2021

Després que la Sindicatura de Comptes publicara el passat 11 de juny l’inici d’un procediment comminatori i informara de la consegüent imposició de multes coercitives en cas d’incompliment als alcaldes dels ajuntaments i els presidents i presidentes de les mancomunitats que encara no havien remés la relació anual de contractes corresponent a l’exercici 2020, en data de hui tots han complit amb aquesta obligació.

En aquesta situació es trobaven nou ajuntaments i set mancomunitats de la província d’Alacant, huit ajuntaments i dues mancomunitats de la província de Castelló i nou ajuntaments i dues mancomunitats de la província de València.

La Sindicatura, que va donar inici al procediment després que s’hagueren sobrepassat àmpliament els terminis concedits i no s’haguera rebut cap resposta als requeriments previs d’informació, ha aconseguit així que els ajuntaments advertits complisquen amb aquest deure remetent la informació a través de la plataforma www.rendiciondecuentas.es, tal com estableix l’article 40.2 de la Llei de Funcionament del Tribunal de Comptes i la Instrucció d’11 de juliol de 2018 de la Sindicatura de Comptes. Quant a les mancomunitats, totes aquelles que disposen d’activitat han remés també la relació de contractes.

Cal aclarir que, en el cas d’incompliment, les multes ‒la quantia de les quals oscil·la entre els 600 i els 3.000 euros‒, s’imposarien a l’autoritat o al personal responsable, i el seu abonament s’efectuaria directament per ells sense que puga derivar-se el pagament de la multa a l’entitat o òrgan de què es tracte, quan aquests formen part del sector públic.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top