La revista degana en valencià

Les associacions professionals de les arts escèniques

09/04/2021

És en els moments més crítics i delicats quan la força de la unió adquireix una importància especial, quan la lluita col·lectiva esdevé resistència enfront de l’adversitat del moment pandèmic que vivim. Les arts escèniques valencianes compten des de fa anys amb un teixit associatiu potent i establert. Parlem de les associacions professionals essencials de la nostra terra, tant de les empresarials com de les professionals, totes elles necessàries.

AVETID: associació de caràcter professional constituïda per empreses d’arts escèniques valencianes. Entre les empreses associades, hi ha companyies de teatre, sales d’exhibició i empreses productores de teatre, i des de la seua creació el 1992 coordina, representa i gestiona els interessos generals dels seus membres. Els darrers anys, està organitzant festivals i mostres conjuntament amb el sector públic, com ara el festival Tercera Setmana. Actualment compta amb més de 30 empreses associades.

AVED: és l’equivalent de les empreses de dansa professional. Abans integrades en AVETID, les companyies membres foren pioneres a constituir la primera associació d’empreses de dansa en tot l’Estat, amb l’objectiu de consolidar i dignificar el sector professional de la dansa valenciana. Formada per més de 15 companyies, és el major teixit empresarial i emprenedor de la dansa al nostre territori.

AAPV: Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians, també coneguda com «Sindicat d’Actors», és una organització professional de caràcter sindical que agrupa les actrius i els actors valencians professionals i compta amb centenars de socis i sòcies. Els objectius són les reivindicacions laborals i millorar les condicions de treball del sector, però també defensar la llibertat i els drets humans. Es declara independent de qualsevol sindicat o partit polític.

APDCV: l’Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana, també de caràcter professional i sindical, reuneix els i les professionals de la dansa valenciana (ballarines i ballarins, docents, coreògrafs i coreògrafes, etc.) i defensa els interessos econòmics i socials del seus socis i sòcies. És també independent de qualsevol sindicat o partit polític.

APCCV: aquesta associació d’artistes i companyies de circ de la Comunitat Valenciana es diferencia de les anteriors en el fet que reuneix tant les empreses productores com els i les artistes, autònoms o contractats del món del circ, així com tècnics/ques, docents i totes les persones relacionades professionalment amb aquesta disciplina escènica. L’associació defensa un circ sense explotació humana ni animal, i actualment compta amb més de 60 membres.

En l’apartat dels programadors i programadores, trobem tant GESTIÓ CULTURAL, associació dels gestors i gestores culturals professionals valencians, de la qual molts i moltes membres són programadors tant de sales públiques com privades, i d’altra banda, el Circuit Cultural Valencià, que, tot i no ser una associació professional, sí que reuneix els programadors i programadores de 83 municipis i 2 universitats.

Queden fora dels col·lectius esmentats algunes professions del sector igualment essencials, com ara guionistes, escriptors/es, distribuïdors/es, tècnics/ques, escenògraf/es, etc. Però bàsicament hem dibuixat un mapa de la resistència i resiliència artística davant la crisi permanent de les arts escèniques, accentuada ara pels pandèmics motius coneguts. I no ens resistim a acabar amb la frase més repetida en els darrers articles: LA CULTURA ÉS SEGURA!