La revista degana en valencià

Pensant en el conjunt de la societat

28/10/2020

Carta oberta al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana.

Els sotasignats, assabentats amb complaença de la reunió amb el President del Govern d’España Pedro Sánchez, amb la Presidenta de la Comissió Europea Úrsula von der Leyen i amb la resta de presidents i presidentes autonòmiques sobre el Pla de Recuperació per a Europa i la seua aplicació a Espanya, li desitgem en primer lloc que aquesta cita siga fructífera pel bé de tots i totes i li exposem algunes idees sobre el moment que vivim i el nostre compromís amb una Comunitat Valenciana social i justa.

Hem estat seguint amb l’alt interès que la idea mereix els debats, acords i propostes associades a aquest pla, especialment la iniciativa Next GenerationEU i el Pressupost Europeu reforçat 2021-2027. Així mateix, entenem que el seu pilar fonamental, l’anomenat “Mecanisme de Recuperació i Resiliència”, és una oportunitat única per a construir una Europa més cohesionada, resilient i sostenible. Som conscients de la transcendència d’aquesta iniciativa per a Espanya en els terrenys principalment de la recuperació econòmica i de la cohesió social mitjançant els 140.000 milions d’euros que li corresponen en format de transferències i crèdits.

No ens mou gens d’interés particular, sinó el bé comú i la nostra implicació constant i compromesa amb el sector social i amb la necessitat d’una reforma estructural de la societat en favor dels més desfavorits. La pandèmia afecta més als grups socials més vulnerables i correm el risc que les fractures socials s’engrandesquen. Les signatures que hi ha estampades al peu d’aquest escrit pertanyen a organitzacions i persones de diversa orientació, tradició, origen i trajectòria, però que compartim d’una manera unànime la preocupació per perilloses tendències que observem i que han de ser revertides, especialment en el camp de la creixent precarització de l’ocupació, la dura disgregació social, la inacceptable desigualtat i la temible crisi climàtica.

Volem recordar-li, que la societat civil valenciana ja es va manifestar, fa gairebé noranta anys, en una situació semblant. Davant els primers passos de la construcció d’una Europa unida mitjançant l’anomenat memoràndum Briand i les dinàmiques generades per aquest, procés desgraciadament avortat per l’ascens dels autoritarismes i per la segona Guerra Mundial, organitzacions, agrupacions i institucions valencianes van dirigir al Govern d’Espanya, un 10 de gener de 1931, un manifest favorable al procés d’unificació econòmica i política del continent, sol·licitant al Govern d’Espanya el seu suport enèrgic a tal iniciativa. Aquell escrit clarivident alertava que, en cas de no aconseguir-se aquesta unificació, s’obriria la porta a un escenari de violència i barbàrie com ja s’havia vist a Europa dues dècades abans i que, lamentablement, ocorreria pocs anys després. Conscients que no estem davant un escenari semblant, sí que li volem manifestar que la societat civil valenciana ha de fer sentir la seua veu de nou en una conjuntura en la qual, significativament, Europa torna a aparèixer com un horitzó esperançador.

Pensem i així volem traslladar-li-ho que l’alta missió que tenen Vostès encomanada hauria de finalitzar amb unes propostes que, al costat de la inversió massiva en capital físic, incorporen els recursos necessaris per a augmentar la cohesió social, reduir la desigualtat i ens conduesca cap a una societat més sostenible. Combatre els elevats nivells de pobresa i exclusió és un imperatiu moral en tota societat decent. Des de l’experiència viscuda per cadascuna de les organitzacions signants, volem aportar el nostre gra de sorra a tal fi. Considerem que l’única manera de sortir de la crisi de la COVID19 que estem travessant, sense deixar ferides incurables entre la ciutadania valenciana, és realitzar una reconstrucció també des del social. No ens agrada utilitzar el terme “nova normalitat” perquè els estàndards previs a la crisi tampoc ens semblaven acceptables ni normals. Les organitzacions signants fa molt temps que transitant per les zones més aspres de la vida, treballant amb persones que rarament es troben en condicions de confiar en un futur millor, de col·lectius sense recursos solvents (i no parlem solament de recursos econòmics, sinó de formació, cultura i educació) que els permeta sortir d’una situació d’exclusió social, de grups i persones, éssers humans en definitiva, que veuen amb pessimisme el seu destí, i que observen l’educació, la formació i la cultura com un ben allunyat de les seues expectatives quotidianes.

El Mecanisme de Recuperació i Resiliència europea no ha de dirigir-se només a injeccions massives de capital a curt termini (2023) que combaten les conseqüències de la crisi econòmica associada al COVID19. Hem d’esforçar-nos per aprofitar el volum econòmic mobilitzat pel Fons Europeu i la seua ambició per a iniciar reformes de gran importància en les estructures socials dirigides a aconseguir nous graus de benestar, de formació, d’integració, de cohesió social i sostenibilitat ambiental que redueixin la nostra dependència energètica. El termini que la Unió Europea atorga (finals de 2026) per a finançar aquestes mesures ens permetrien construir una agenda consistent de reformes a mitjà termini.

Per això, li proposem coprotagonitzar conjuntament amb la societat civil i amb els processos que a continuació d’aquest escrit impulsarem, l’aventura d’ajudar a canviar el nostre país, reforçar l’economia valenciana, augmentar la cohesió social, reduir la desigualtat, enrobustir la formació, fer de la cultura un dret inalienable i fomentar la integració en totes les seues manifestacions, i que tots aquests assoliments tinguin resultats, també, per a les persones amb més dificultats. Mitigar les conseqüències d’aquesta crisi és imprescindible, però també preparar un futur millor per a les noves generacions.

Estimat President, li urgim al fet que, dins dels projectes associats al Mecanisme de Recuperació i Resiliència, el Pressupost reforçat de la UE i per descomptat els futurs Pressupostos Generals de l’Estat, establesca un programa de reformes dirigides a aconseguir una societat més inclusiva i una economia més sostenible i que faça partícips al President del Govern d’Espanya i a la Presidenta de la Comissió Europea d’aquesta necessitat. És urgent reduir la precarització laboral, promoure la participació dels sectors més vulnerables en un entorn d’ocupacions dignes, assegurar la completa accessibilitat als sistemes de salut i de cures, enfortir la protecció social, impulsar actuacions en matèria d’habitatge públic i de lloguer, especialment per a joves, accelerar la formació i l’educació com a esperançador instrument de futur, millorar la cobertura de la desocupació… Pensem que es requereix acords plurals, que es plasmen en polítiques públiques i iniciatives socials. Només així es podran revertir les dinàmiques de la vella normalitat que aboquen a relacions socials excloents.

Aquests objectius no ens els inventem: es troben dins de les mesures, inversions i reformes que els mateixos documents del Fons Europeu assenyalen com a propis del seu desenvolupament.

Per això, al costat d’aquesta crida, volem anunciar-li que procedirem, al costat d’altres organitzacions de la societat civil valenciana, a posar en marxa una dinàmica de debats i discussions que conduïsquen a establir un programa de mesures concretes que en el seu moment li farem arribar i per a la qual demanarem la seua màxima col·laboració i suport i que li oferirem perquè en prengueu coneixement i debat.

Ha de saber, que compta amb la nostra més sincera sustentació a totes les actuacions que s’encaminen a una ràpida, real i eficient recuperació econòmica íntimament associada i mai deslligada d’una societat més cohesionada, perquè estem convençuts, per raó, per estudis i per experiència, que aquest és el veritable camí per a assegurar l’únic model de societat possible, la construcció d’una Comunitat Valenciana més social, justa i solidària.

MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA SR. XIMO PUIG I FERRER.

Signants:

– PTS CV: PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

– ONCE CV. ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

– CERMI CV: COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

– CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA.

– FUNDACIÓN NOVATERRA.

Joan Romero.

Adela Cortina.

José Vicente Boira.

Gustavo Zaragoza.

Jesús Conill.

Nieves Dios Ibáñez.

Fernando del Rosario.

Joan Sifre.

Joan Gandía.

Francisco Pons.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top