La revista degana en valencià

Pintura cognitiva

17/11/2022

El passat 24 de maig, Àlex Susanna, director de la Fundació Vila Casas de Barcelona, realitzà la presentació d’un llibre certament interessant i singular que és fruit del treball creatiu i docent que, en la darrera dècada, ha portat a terme Domènec Corbella, pintor i professor emèrit de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Es tracta de La pintura como experiencia cognitiva, que ha sigut cooeditat per les universitats de Barcelona i de Porto; i que recull bona part de l’activitat desenvolupada pels estudiants del Laboratori de Pintura Cognitiva, que Corbella ha dirigit al si de Màster de Creació Artística Contemporània.

D’aquesta manera, el volum s’estructura en tres parts. La primera, obra de Corbella, està dedicada als canvis didàctics en la pintura, i tracta temes com ara la formació pictòrica, la cultura oriental, la cognició, consciència i espiritualitat, i de la neuroestètica a la neuropintura. La segona, deguda a Carme Junqué –catedràtica de Psicobiologia–, s’ocupa d’aspectes relacionats amb el cervell i la creativitat, i afirma que les habilitats artístiques se sustenten gràcies a l’activitat conjunta d’extenses xarxes cerebrals complexes que impliquen factors perceptius, sensorials i emocionals.

Finalment, la tercera part, novament de Corbella, és la més extensa, ja que recull cinc tipus d’experiències cognitives: fisiològiques (la respiració conscient, el magnetisme del cor, l’art del cos humà i la disjuntiva de la lateralitat); mentals (la memòria visual, l’ull interior i la memòria no verbal); sensorials (la pintura musical, la música del silenci, la plenitud del buit i visualitzar l’olfacte); culturals (pobresa material-riquesa espiritual, la identitat pictòrica de l’escriptura i la sorpresa del haiku); i naturals (mutació estacional-estats anímics, habitar la natura i l’art de l’aigua).

El llibre, profusament il·lustrat, s’encapçala de pòrtic, pròleg i introducció. El primer, obra de Sebastià Serrano, catedràtic emèrit de Lingüística general i Teoria de la comunicació, remarca que la funció fonamental del Laboratori de Pintura Cognitiva ha sigut esdevindre una entitat generadora de competències, coneixements, habilitats i actituds que han afavorit l’ús de mecanismes de desinhibició cognitiva de forma creativa. El pròleg, titulat «Creativitat verge», és obra de l’escriptor i poeta Josep Vallverdú, qui defensa que als alumnes no se’ls han d’ensenyar actituds passives, de còpia i repetició, sinó que se’ls ha d’ajudar a despertar les potencialitats físiques i mentals en ordre a la creació personal, tal com fa Corbella. Finalment, la introducció és d’António Quadros Ferreira, professor de la Faculdade de Belas Artes de la Universidade do Porto, i es titula «Pensar a arte, pensar a escola».

El volum es tanca amb un capítol dedicat a experiències transferides, en el qual l’artista Han Yu-Chi, de la Universitat Nacional de Dong Hwa (Taiwan), explica la visita que Corbella realitzà al país oriental durant la tardor de 2014 per tal d’explicar les investigacions i metodologies de creació artística que portava a terme a Barcelona; i que, segons Yu-Chi, coincideixen amb les idees d’equilibri i harmonia que l’art xinés ha mostrat al llarg del temps. Unes idees que es fonamenten en la plasmació artística i les interaccions entre el subjecte –és a dir, l’esperit interior– i l’objecte –la imatge externa–, en un intent d’aconseguir la unitat amb l’univers: l’harmonia del cos i de la ment.

En aquest sentit, el llibre és ple de referències directes i indirectes a la cultura tradicional oriental, amb diferents treballs d’exestudiants xinesos, de manera que fa una aportació important al coneixement de la interculturalitat sustentada per pensadors com ara Matsuo Basho, François Cheng, Gao Minglu, Hisayasu Nakagawa, Kakuzo Okakura, Taneda Santôka, Junichiro Tanizaki, T. D. Suzuki i Gao Xingjian, entre d’altres. És així com La pintura como experiencia cognitiva esdevé un llibre particularment suggestiu i recomanable per a totes les persones que admirem l’art i el coneixement en les seues múltiples manifestacions.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top