La revista degana en valencià

Política, polítics…

21/09/2022

Si busqueu el significat literal de la paraula “política” trobareu que la referència és prou ampla: ciència o art de governar, relatiu als afers públics, o a les relacions entre els ciutadans i l’estat… Doncs es tracta de tot un conjunt d’actes, idees, propostes, o esdeveniments que tenen com comú denominador girar al voltant de com la societat funciona amb pautes i regles creades per facilitar la convivència i el benestar. Per ser una activitat humana, precisa de persones que se n’ocupen, i precisament aquest és el problema, que no és altre que confondre la política amb els polítics, siguen homes o dones. Sovint en la conversa se m’ha atribuït no voler parlar de política puix intente evitar centrar el tema en les persones, o siga en els personatges públics que en cada moment són protagonistes de la baralla del dia, de la frase recorrent, o que capitalitzen els titulars dels mitjans informatius.

Des d’una visió general i habitual, la informació política sol ocupar un espai principal en tots mitjans, situació que es manifesta en la quantitat de pàgines o minuts que se li dedica, així, si ho mirem bé hi ha un esquema que es repeteix a tot arreu: en primer lloc, van les declaracions i activitats del líder del partit que governa, tot seguit, i en menor proporció, van aquelles altres informacions relatives a la resta d’opcions amb representació institucional. Certament, però, també trobarem informacions o continguts amb relació a problemes o situacions, però, sempre de forma ja més escassa i en pàgines o espais de menor entitat o importància. Finalment, ens deguem interrogar on tenen cabuda propostes, o preocupacions d’entitats o persones que no tenen com finalitat exercir poder? En pocs espais.

Opinar, generar debats, participar sense aspirar a un guany electoral, és una pràctica, que alguns fem, i que igualment entraria dins del camp de la política, cal dir que no ho fem com activitat professional, sinó de compromís o exigència moral. I què podem dir d’entitats, que desenvolupen activitats per millorar la cosa pública? Tanmateix, recordem com la filosofia política ha estat, des de l’antiguitat, línies de pensament que han contribuït a grans canvis en “cosa pública”, i això evidencia com en gran manera les actuals democràcies deuen molt al pensament, recordem el paper dels il·lustrats com Kant i Rousseau entre altres. Allò de la política com podeu veure ens afecta, va més enllà dels grans titulars.

Tindre, doncs, clara aquesta distinció entre política i polítics és quelcom necessari, puix algunes de les causes del malestar existent al voltant de la política deuen buscar-se amb les pràctiques dels partits, llavors, des de diverses instàncies es van apuntant elements de renovació, molt especialment del seu funcionament, els quals són instruments que tenen un paper i una funció bàsica en democràcia. Tot subscrivint crítiques a l’excessiva professionalització, algunes coses que escolte de vegades em recorden allò que ens deien els franquistes amb l’objecte desprestigiar el sistema de partits, i òbviament, justificar l’autocràcia.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top