La revista degana en valencià

Quaranta anys de ʽQuaderns d’Investigació d’Alaquàs’

19/11/2020

A finals dels anys setanta del segle passat, amb el desenvolupament de les comunitats autònomes, augmentà l’atractiu per la història general del nostre país i també d’aquella que tenia un àmbit geogràfic més petit, la història comarcal i local. Des de molts àmbits culturals i educatius es defensava la importància d’estudiar el lloc on es vivia des d’una perspectiva històrica i, ben aviat, l’espai nacional, comarcal i local, es va convertir en un gran centre d’interès i d’estudi per als qui pensàvem que la Història tenia un paper rellevant per ajudar a comprendre en un espai concret els processos socials i la vida de les persones al llarg del temps.

Durant aquells anys en els medis universitaris també era freqüent reflexionar i fonamentar teòricament les noves tendències de fer història: es parlava de la història rural, de la història dels marginats, de la història de les dones, de la història cultural o dels valors, de la història de la gent que no tenia història…, i des de molts àmbits es buscaren documents d’arxiu, d’àmbit local i comarcal, per fer aquest tipus d’història on era important testimoniar al llarg del temps les relacions personals, l’economia familiar, les explotacions rurals, els productes culturals i festius i, fins i tot, visualitzar la manera de ser i comportar-se la gent davant dels altres membres de la col·lectivitat.

Ben aviat, per als que estimàvem aquest àmbit d’investigació, aquella voluntat d’estudiar la història local, es va convertir en una acció plural on es defensava des de la protecció del patrimoni fins a l’estudi del medi ambient o de l’articulació del poder en una petita vila de l’Horta. Els que pensàvem d’aquesta forma parlàvem d’un enfocament metodològic que descansava en l’estudi de la vida quotidiana, especialment en l’estudi del comportament social i cultural de les persones. Quasi era una història militant i reivindicativa. És cert que la història local suscitava per aquells temps molts prejudicis en alguns ambients acadèmics…, però també és cert que aquesta visió era recolzada per altres professors que treballaven als mateixos ambients i que el que reclamaven és que es fes una «bona història local» exigint l’estudi de documents originals, les bones transcripcions o les interpretacions intel·ligents. Si allò es feia bé, pensaven, es demostraria les grans possibilitats d’aquesta manera de fer història.

Però és clar, el coneixement del passat no és un fenomen immediat; la història és un camp on no cap la intuïció, només la investigació. El temps històric remet a un llarg passat de generacions de persones que ens han precedit i al coneixement de les quals no podem accedir si no és per la indagació, l’estudi i la reflexió. Per això, la investigació i el coneixement que propicia la història també significava participar en una aventura intel·lectual que necessitava d’un equip de persones que dedicaren temps a investigar, a escriure, a buscar informació, a difondre-la. Era necessari un grup de gent que estigués disposat a investigar amb il·lusió i a llarg termini.

És aquesta solidaritat intel·lectual, considerada com a una magnífica obra col·lectiva, com va néixer Quaderns d’Investigació d’Alaquàs (1981). Els seus objectius eren clars: recuperar la memòria històrica d’Alaquàs amb el desig de crear la consciència local de pertinença a un espai. Els col·laboradors inicials eren persones que de forma altruista començaren a aportar els fruits de la seua investigació, de la seua memòria o de les seues habilitats per difondre i, fins i tot, vendre els exemplars que s’imprimien. Tots, des de l’Ajuntament d’Alaquàs fins als lectors, acceptaren un projecte interessant: la publicació anual d’un llibre d’investigació sobre història local.

Al llarg de quaranta anys Quaderns ha aportat la mirada històrica necessària en tot grup humà. Al llarg del temps, aquesta mirada s’ha anat convertint en una extraordinària pel·lícula de colors cada vegada més nítids. Sabem activitats, comportaments, formes de vida, costums, tradicions, problemes…, de les persones que han viscut a Alaquàs des de fa més de cinc-cents anys. Al llarg del temps Quaderns ha portat endavant una gran tasca d’investigació que ens ha apropat el passat del nostre poble i del seu entorn; i també ens ha permès l’anàlisi del present. Ens ha donat a conèixer una copiosa bibliografia de 332 estudis fruit de l’acurat treball de quasi cent cinquanta investigadors i investigadores que mereixen el reconeixement de tots; i ara, amb la perspectiva del temps passat, considerem que Quaderns és un obra en progressió on els estudis publicats mostren un recorregut específic en el qual han influït tendències historiogràfiques, visions didàctiques, i perquè no, la formació investigadora de cadascú dels estudiosos que han participat en el projecte. Quaranta anys és un temps suficientment llarg perquè un primer balanç tingués interès: hem guanyat l’obstacle de la documentació descobrint milers d’expedients a arxius de tot el país i fins i tot d’Itàlia; hem plantejat interrogants cada vegada més interessants i aventurats sobre la gent d’Alaquàs al llarg del temps; hem parlat de la cultura popular i de la cultura erudita, de les tradicions de base agrària, de l’alfabetització, dels sistemes de valors, de les creences i dels seus ritus; dels gestos i fórmules de poder que s’han transmès de generació en generació…

Al llarg dels anys els estudis ens han donat visions plurals; ens han mostrat el quefer i els sentiments de dones i homes que viuen en diferents moments. I anima veure que aquesta mirada s’ha anat convertint en una narració sobre la sensibilitat i els subjectes històrics; els sentiments personals i els interessos generals; les reflexions artístiques i la valoració científica; les representacions culturals i el compromís cívic, i que, amb les múltiples reflexions, sempre podem estimar el treball i els sentiments de la gent; els interessos i creacions; el seu paper en els processos històrics. Ara, al complir la nostra publicació quaranta anys, pensem que aquest afany d’aportar noves idees i comprensió a la vida de les persones que han viscut a Alaquàs als llargs dels segles ha exercit una influència decisiva perquè Quaderns siga conegut des de fa anys com el llibre del poble.

 

Inscriu-te al nostre butlletí

Top