La revista degana en valencià

Sant Vicent Ferrer – Nº442

 

L’any 2019 es complirà el 600 aniversari de la mort de sant Vicent Ferrer, a Vannes, el 5 d’abril de 1419. Unes dècades després, el 1455 concretament, el papa Calixt III –Alfons de Borja– el convertia en el primer sant valencià de la història, des de la conquesta cristiana de Jaume I. Els valencians, orgullosos d’aquell fet, el nomenarien, temps a venir, patró de la ciutat i del regne sencer. Cada any, per tant, es dedicaven festes al sant protector, i aquelles festes, més especialment, arribaven a quotes d’espectacularitat cada centenari de la canonització, que la ciutat de València celebrava de manera esplendent i solemne. Fa cent anys, el 1919, també es van recordar –amb unes festes i altres actes que foren narrats pel dominic Lluís Urbano– els cinc segles de la mort del sant.

El 2019, Saó vol tindre present aquella efemèride vicentina i dedicar-li aquest Quadern, per al qual comptem amb els treballs de diferents especialistes en la figura del sant valencià, com són Antoni Ferrando, Vicent J. Escartí, Isabel Peirats i Albert Toldrà. A més, oferim una entrevista amb Alfonso Esponera, frare dominic i gran estudiós, també, de sant Vicent, el nostre sant més valencià.

PREU ARTICLE: -
SUBTOTAL: -
IVA: -
ENVIAMENT: -
TOTAL: -

Categories

Inscriu-te al nostre butlletí

Top