La revista degana en valencià

Un bon regal

09/11/2020

Enmig de les preocupacions per la segona onada de la pandèmia de la COVID-19, el papa ha fet a l’Església i al món un bon regal: l’encíclica Fratelli tutti, sobre la fraternitat i unitat bàsica de tots els habitants de la terra, és a dir, els fills de Déu. Torna el papa a inspirar-se en l’espiritualitat franciscana com ho va fer en la Laudato siʼ i com ho fa en totes les manifestacions de la seua teologia i espiritualitat. Hi té uns precedents eclesials recents en la Pacem in terris,Eclesiam suam, la constitució dogmàtica Gaudium et spes i fins i tot un recent viatge papal a Pròxim Orient on ja es va trobar amb el gran muftí dels musulmans sunnites i hi publicaren una declaració conjunta demanant l’entesa entre les diverses religions; també hi trobem un precedent en les trobades d’Assís que convocà Joan Pau II i el papa emèrit Benet.

Però, fins i tot, crec que el papa Francesc hi té uns precedents personals amb la seua vivència de l’escoltisme catòlic als anys de la seua joventut. La fraternitat universal, amb el respecte a tots els credos i la preocupació per viure cadascú segons les seues creences, a banda que ens veiem impel·lits per Evangeli del Crist a viure-ho, ho trobem als inicis de l’escoltisme que va començar Baden Powell i que es va transmetre a l’escoltisme catòlic per mitjà dels consiliaris francobelgues, italians i alemanys, per on va arribar a la península Ibèrica per l’escoltisme catòlic del País Basc i Catalunya. Per tot això, el patró de l’escoltisme catòlic és sant Francesc d’Assís, perquè convida al respecte i a lʼadmiració per la natura, a donar sempre gràcies a Déu per ella, a la pau i a la cavallerositat –fidelitat a la paraula donada en defensa del dèbil– que ens transmet la figura de sant Jordi.

Ja als seus inicis, tant l’escoltisme com el moviment obrer internacional trobaren entrebancs al seu ideal universal en esclatar la Gran Guerra de 1914 i convertir en incompatible l’amor i la fraternitat universals i de classe obrera amb els enemics de trinxeres diferents. Arribat el nou ordre social i continuant el colonialisme i l’obertura de les cultures orientals al món occidental, va retornar la confiança en l’ideal de fraternitat universal, un ideal que al moviment obrer, interpretant les idees de Marx, va esdevenir en contrari a les religions i en l’escoltisme va derivar en un reforçament de la vivència de cada credo i el respecte per tots, base de l’ecumenisme.

Però allò que més s’adiu a l’espiritualitat franciscana de l’encíclica és el manament a l’amor que sempre trobem en l’Evangeli. Sant Francesc ho va descobrir en l’Edat Mitjana després de participar en lluites internes entre ciutats italianes i en l’incipient capitalisme urbanita que demanava una superació de l’aïllament monacal i la seua conversió en font de domini feudal tan normal en l’època.

No dispose de temps ni espai per a detallar-vos més el contingut de l’encíclica, la lectura de la qual recomane a cada persona de bona voluntat. Davant el problema de la pandèmia mundial, una via d’estimació i superació mundial ens obri a l’esperança.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top