La revista degana en valencià

Per

Ramon Ferrer Navarro

L’Acadèmia per damunt de tots

Estos cinc anys han passat en un bufit, i més encara a la meua edat. Cinc anys de treball, d’una […]